Muzeum a galerie Mlejn

mlejn_logo

18.00–23.00

Volná prohlídka

(Muzeum Mlejn)

18.00–22.00

Komentované prohlídky historií ostravského mlýnského náhonu a mlýnů

(Muzeum Mlejn)

Historie mlýnu v Moravské Ostravě, historie mlýnu Samuely & Wechsberg, prohlídka dobového nářadí a náčiní, prohlídka expozice mlýnků (expozice výrobců Porkert, Leinbrock, Kosmos, Moravia) a ukázky mletí na šrotovnících. Každá prohlídka trvá přibližně hodinu a začíná vždy v celou hodinu, Poslední prohlídka začíná ve 22 hodin.

18.00–23.00

Volná prohlídka výstavy polských výtvarníků z Wroclavi – Alexander Zyško a spol.

(Galerie Mlejn)

20.00

Koncert ostravského tria Onaaonidva

Koncert s prvky elektronicko-akustické performance, experimentálního jazzu i vokálně-dramatického vyjádření. Vystupují Darina Žurková, Václav Vrobel a Marek Dufek.

19.00–21.30

Výstava pláten Marka Pražáka

(Síň „Z“, I. patro)

19.00–21.30

Hudební ukázky ve zkušebně

(Zkušebna I. patro)

Kontakt:

Muzeum a Galerie Mlejn
Nádražní 3136/138 A
702 00 Moravská Ostrava
E-mail: galeriemlejn@gmail.com
Web: www.mlejn.com
Tel.: 596 136 033